ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Những điều khoản sử dụng dưới đây quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên website của Nguyễn Hoành.

Khi người sử dụng truy cập vào website hoặc ứng dụng mobile (dưới đây gọi chung là website) của Nguyễn Hoành dưới bất kỳ hình thức nào, được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ đúng những quy định trong bản điều khoản sử dụng này một cách tự nguyện.

Bản quyền

Website và cơ sở dữ liệu của nó đều thuộc sở hữu của Tiên Phong Team. Một số hình ảnh / dữ liệu và bao gồm bất động sản được đăng tải thuộc về sở hữu của chủ đầu tư / chủ bất động sản. Bất cứ việc sử dụng toàn bộ, hoặc một phần dữ liệu website vào mục đích thương mại đều phải được xin phép của chủ sở hữu.

Người sử dụng có quyền in hoặc lưu trữ nội dung của website để sử dụng với tư cách cá nhân. Tuy nhiên người sử dụng không được quyền chỉnh sửa, thay thế, định dạng, nhúng một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả mọi thủ thuật câu móc, trộm dữ liệu / nội dung đều là hành động cấm.

Thương hiệu

Tất cả các thương hiệu khác được sử dụng trên website đều được hiểu là thuộc về sở hữu của các cá nhân / tổ chức khác. Việc sử dụng các thương hiệu và logo đi kèm đều cần phải có sự đồng ý của Nguyễn Hoành.

Tin nhắn gửi qua Website

Người sử dụng có thể gửi tin nhắn qua các biểu mẫu trên website. Nội dung tin nhắn được hiểu là sẽ thuộc về sở hữu của NguyenHoanh.

Nguyễn Hoành cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin của người sử dụng như các nội dung tại bản Chính sách bảo mật.

Không được sử dụng kỹ thuật / thủ thuật công nghệ để đánh cắp thông tin. Bất kể gián tiếp hay trực tiếp đều là hành vi cấm và vi phạm pháp luật.

  • Nội dung tin nhắn được hiểu là cấm bao gồm:
  • Phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa;
  • Thư rác hay giống như thư rác;
  • Có khả năng xúc phạm;
  • Có chứa nội dung người lớn (đồi trụy);
  • Có chứa thông tin cá nhân của người khác;
  • Vi phạm bản quyền;
  • Khuyến khích hành vi phạm pháp;
  • Hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Chúng tôi có quyền xóa, hoặc chuyển các nội dung vi phạm nêu trên đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Liên kết đến Website

Người sử dụng có thể tạo liên kết đến website. Tuy nhiên NguyenHoanh.Vn có toàn quyền yêu cầu gỡ bỏ liên kết bất cứ lúc nào. Người sử dụng phải đồng ý tháo gỡ các liên kết đó theo yêu cầu của Nguyen Hoanh Blog.

Liên kết đến Website khác

Website này có thể chứa các liên kết đến các website khác bên ngoài. Các liên kết này được hiểu là tạo nên nhằm mục đích tham khảo cho người sử dụng. NguyenHoanh.Vn không kiểm soát các trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung và các chính sách bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Quyền riêng tư

Người sử dụng phải hiểu rằng thông tin cá nhân của họ sẽ được sử dụng theo đúng với chính sách bảo vệ quyền riêng tư tại trang Chính sách bảo mật và quyền riêng tư.

Quảng cáo

Website có sử dụng 03 kiểu quảng cáo là Liên kết, Google Adsense (GA) và Tiếp thị Liên kết (TTLK). Đối với Liên kết, các nội dung hiển thị đều đã được kiểm duyệt bởi Ban Quản trị của website. Đối với GA & TTLK nội dung được hiển thị dựa trên hành vi lướt web của người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các nội dung của GA và TTLK.

Nội dung khác

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, xin hãy dừng việc sử dụng dịch vụ.

Các điều khoản sử dụng này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Rate this page